Przetargi

DUET” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica
ogłasza zapytanie ofertowe, nr 03/2019/3.2.1/POIR
na

dostawę linii do wytłaczania folii z chłodzeniem wodą (1 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (Główny CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych;

„DUET” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica
ogłasza zapytanie ofertowe, nr 01/2019/3.2.1/POIR
na

dostawę linii do wytłaczania folii z chłodzeniem wodą (1 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dębica, dnia 26.06.2019r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ofertowego NR 01/2019/3.2.1/POIR

 DUET sp. z o. o. unieważnia postępowanie ofertowe NR 01/2019/3.2.1/POIR .

Uzasadnienie:

W wyniku analizy ofert oraz przedmiotowego zapytania ofertowego Zmawiający stwierdził w szczególności:

1) nieprawidłowe określenie wymogu zapytania ofertowego – cz. V ust. 6 – w zakresie żądania przedłożenia deklaracji zgodności CE / wykonania zgodnie z wymogami CE,

2) brak prawidłowego zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności brak precyzyjnych sformułowań, które wykluczały zastosowanie jednolitych kryteriów ocen dla wobec przedłożonych ofert.

Wykazane uchybienia mogły być ocenione jako naruszające zasadę konkurencyjności, a w konsekwencji wpływały wprost na rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie postępowania.

Mając na uwadze powyższe Duet sp. z o. o. po przeprowadzeniu niezbędnych zmian zapewniających zachowanie konkurencyjności ponowi zapytanie ofertowe we wskazanym zakresie

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Wzór oferty
Załącznik 2. Wzór umowy
Załącznik 3. Oświadczenie konflikt interesów
Załącznik 4. Specyfikacja techniczna
Załącznik 5. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 6. Protokół postępowania

Kontakt

  • ul. Sandomierska 37 S
  • 39-200 Dębica
  • +48 14 676 50 21
  • +48 530 809 003
  • biuro@duetdebica.pl

Skip to content