POPW 1.2

DUET SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI FIRMY DUET SP. Z O.O. W ZAKRESIE FOLII I OPAKOWAŃ BARIEROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy DUET Sp. z o.o. w zakresie folii i opakowań barierowych z tworzyw sztucznych”

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej DUET Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizację zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne wysokiej jakości produktów z sektora folii i opakowań barierowych z tworzyw sztucznych.

Cele szczegółowe:

1.Rozpoczęcie działalności na 3 nowych rynkach do 2023r.

2.Zwiększenie udziału przychodów z eksportu w ogólnych przychodach przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów DUET Sp. z o.o. na rynki docelowe

3.Zwiększenie liczby kontrahentów zagranicznych o min. 15 nowych podmiotów z rynków docelowych

4.Zwiększenie rozpoznawalności marki firmy DUET Sp. z o.o. na 3 nowych rynkach zagranicznych do końca 2023r.

5.Wdrożenie 4 kanałów dystrybucji do obsługi procesów biznesowych

Rynki docelowe objęte działaniami internacjonalizacyjnymi: Francja, Niemcy, Rumunia

Produkty podlegające internacjonalizacji:

1. Folie barierowe (PA/PE) – materiały o grubości od 60 mikronów do 230 mikronów oraz folie z warstwami specjalistycznymi jak: Antifog, PEEL i EVOH.

2. Wielowarstwowe folie poliolefinowe – przeznaczone głównie dla opakowań zgrzewanych lub termoformowanych – cienkie o wysokiej przezroczystości, odporności na uderzenia i rozciąganie oraz charakteryzujące się wysokim poziomem barierowości.

3. Worki barierowe (PA/PE, PET/PE, OPA/PE, typu DOYPACK, STAND UP, z eurozawieszką, z nacięciem EASY OPEN, z zamknięciem strunowym). Standardowe grubości worków: 60 my, 70 my, 90 my, 100 my, 120 my i 140 my. Wymiary w granicach 10×10 cm do 90×140 cm.

4.Worki wysokobarierowe (woreczki termokurczliwe ze zgrzewami bocznymi lub ze zgrzewem dolnym prostym lub półokrągłym) – standard grubość folii 45 my, niestandardowe: 60 my, 70 my, 85 my i 100 my.

Zakres projektu:

1. Usługi doradcze dot. opracowania nowego modelu biznesowego z wiązanego z internacjonalizacją działalności

a) Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy DUET Sp. z o.o. w zakresie opakowań barierowych z tworzyw sztucznych

2. Usługi doradcze dot. przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności:

b) Opracowanie projektów materiałów promocyjnych i reklamowych

c) Tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktów na nowe rynki docelowe

d) Wytworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych

Wdrożenie „Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy DUET Sp. z o.o. na rynkach docelowych:

a. Udział w międzynarodowych targach – PACK SHOW (Rumunia)

b) Udział w międzynarodowych targach – INTERPACK (Niemcy)

c) Organizacja misji gospodarczej podczas międzynarodowych targów SIAL PARIS – Francja

Całkowita wartość projektu: 512 295,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 416 500,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 354 025,00 PLN

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

I Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Kontakt

  • ul. Sandomierska 37 S
  • 39-200 Dębica
  • +48 14 676 50 21
  • +48 530 809 003
  • biuro@duetdebica.pl

Skip to content