Wzory dokumentów

Wzory dokumentów Wzory dokumentów  Umowa sprzedaży  Regulamin sprzedaży produktów  Odpowiedź na reklamację  Formularz reklamacji Kontakt ul. Sandomierska 37 S 39-200 Dębica +48 14 676 50 21 +48 530 809 003 biuro@duetdebica.pl WSZYSTKIE KONTAKTY Imię *Nazwisko...

Przetargi

Przetargi DUET” Sp. z o. o.ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębicaogłasza zapytanie ofertowe, nr 03/2019/3.2.1/POIRna dostawę linii do wytłaczania folii z chłodzeniem wodą (1 kpl.) Wspólny Słownik Zamówień (Główny CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych;...

POPW 1.2

POPW 1.2 DUET SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI FIRMY DUET SP. Z O.O. W ZAKRESIE FOLII I OPAKOWAŃ BARIEROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH” Tytuł projektu: „Wdrożenie nowego...

POIR 3.2.1

POIR 3.2.1 DUET SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 BADANIA NA RYNEK PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020. DUET Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze...

Dotacje unijne

Dotacje unijne DUET Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. DUET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z...
Skip to content