+48 530 809 003

Dotacje unijne

DUET Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Produkcyjne wdrożenie folii opakowaniowej z zastosowaniem wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi w wyniku prac badawczych.

Cele projektu: Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy DUET Sp. z .o.o poprzez wprowadzenia wyników zleconych prac B+R w zakresie innowacyjnego na skalę europejską produktu, uprzednio niewytwarzanego w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty: Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego na skalę europejską produktu, w postaci folii opakowaniowej, wytworzonej z zastosowaniem wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi. Podstawą opracowania technologii wytwarzania folii nowej generacji były wyniki prac B+R zrealizowane na zlecenie firmy DUET Sp. z o.o., przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. W efekcie opracowano produkt wykorzystujący nowatorską mieszankę nankompozytów polimerowych zastosowaną w technologii rozdmuchu z chłodzeniem wodą. Produkt będący rezultatem projektu jest rozwiązaniem przełomowym dla branży opakowań z uwagi na możliwość uzyskiwania cienkich wymiarów wyrobu, przy zachowaniu wysokich parametrów w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, odporności na uderzenia, barierowości, a także przeźroczystości. Nowatorska wielowarstwowa folia poliolefinowa, przeznaczona będzie głównie do produkcji opakowań zgrzewanych lub termoformowanych w sektorze rolno-spożywczym, pozwalając na uruchomienie w nim nowych trendów posługiwania się opakowaniami niezwykle cienkimi, zachowującymi wysokie parametry użytkowe.

Wartość projektu brutto: 30 276 757.50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 17 230 675.00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl